MultiPurpose

Yerinde Eğitim Hizmetlerimiz

Yerinde aplikasyon eğitim hizmetilerimiz, her türlü görüntüleme cihazları ve bu cihazları kullanan personel ile ilgili ihtiyaç duyulan eğitimleri, personelin kurum dışına gönderilmeden ve kurumun iş akışı değiştirilmeden profesyonel, ekonomik ve daha kaliteli biçimde sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan pratik eğitim programlardır. Yerinde aplikasyon eğitim hizmetlerimiz tüm üreticiler (GE, Siemens, Philips, Hitachi, Toshiba, Picker...)'in aşağıdaki görüntüleme cihazlarını kapsamaktadır:

Yerinde eğitim hizmeti satın alarak, personelinizin hizmet içi eğitimlerini iş akışınızı etkilemeden verebilir, personelinizin bu cihazları tam kapasite ile daha verimli kullanmasını sağlayabilirsiniz. İmkanların doğru ve verimli kullanılmasından dolayı kurmunuzda sunulan hizmetlerin toplam kalitesini ve personel memnuniyetinizi yerinde eğitimlerle arttırıp, karlılığınızı daha üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Yerinde eğitim çözümlerimize bazı örnekler -program içerikleriyle birlikte- aşağıda sunulmuştur:

Düzey I Yerinde MR Eğitimi

Bu eğitim aşağıdaki durumlarda öncelikli olarak istenilmelidir:

Düzey I Yerinde MR Eğitiminde kullanıcılara, Temel MR Güvenliği ve Standart çekim protokellerinin oluşturulması konuları ile cihaz aplikasyonları hakkında eğitimler verilir.

Düzey II Yerinde MR Eğitimi

Düzey II MR eğitim proğramının tüm içeriği bu başlıklarla sınırlı olmamakla beraber, işlenebilecek temel konular böyledir.

Yerinde İleri Düzey MR Eğitimlerimiz

İleri düzey MR Eğitim programlarımız özel kurslar olup, standart MR kullanımı konularında belirli bir tecrübe edinmiş olan radyoloji profesyonelleri için tasarlanmışlardır. Bu kurslarımızdan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

Nöro MR Görüntüleme

Tümör Görüntüleme: İki ve üç boyutlu modern MR teknikleri kullanılarak, farklı tümör cinslerinin görüntülenmesi, ayırtedilebilmesi ve raporlanmasının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Aynı zamanda, cerrahi branşların ameliyathanede kullanabilecekleri 3D Navigasyon vb programlar oluşturulur.

Stroke Görüntüleme: Stroke görüntülemede kullanılan MR teknikleri stroke zamanı bilinen ve bilinmeyen hasta gurupları için ayrı ayrı oluşturulup, güncel uygulamalar hakkında bilgi verilir. Kullanılan tekniklerin cihaz üzerinde veya varsa iş istasyonunda çekim sonrası işlemleri hakkında kullanıcılara eğitim verilir.

Difüzyon-Perfüzyon Görüntüleme: Temel Diffüzyon parametreleri ve ADC haritaları üzerine teorik sunumları takiben, cihaz üzerinde tekniklerin yazılması ve çekim sonrası işlemler gösterilir. Takiben, klinik uygulamalarda kullanılan DSC ve DCE perfüzyon teknikleri hakkında teorik ve pratik eğitimler verilir.

Fonksiyonel MR Görüntüleme: Fonksiyonel MR’ın temelleri, kullanılan teknikler, görüntü parametreleri ve kullanılacak paradigmalar hakkında teorik ve pratik eğitimler verilir. Elde edilen görüntülerin iş istasyonunda işlenmesi ile görsel data olşumu, iki veya üç boyutlu MR görüntüleri üzerinden füzyon uygulamaları hakkında kullanıcılara eğitim verilir.

MR Spektroskopi: Temel spektral görüntüleme fiziği, kullanılan teknikler ve puls sekanslar, görüntü parametrelerin spektrum’a ve çekim sürelerine etkileri ile alınan datadan spektrum elde edilemesi hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilir.

Not: Yukarıda belirtilen eğitimler yoğun miktarda uygulama eğitimi içerdiğinden katılımcı sayısı limitli tutulmaktadır.)

Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kas-İskelet Görüntüleme

Standart Kas – İskelet protokollerinin yazılması, varolan protokollerin optimizasyonu ve bu protokoller hakkında kullanıcılara aplikasyon eğitimi verilmesini içerir.

Batın Görüntüleme

Bu kurs ile amaçlanan, batın uygulamalarında kullanılan standart ve modern MR teknikleri kullanılarak Batın MR Protokollerinin oluşturulması ve bu tekniklerin uygulamalı olarak kullanıcılara gösterilmesidir. Oluşturalacak protokoller kuruma ve cihaza özel olup, Karaciğer Dinamik, Böbrek Dinamik, Pankreas Dinamik, Pelvis (Bayan - Erkek), Prostat, Prostat Perfüzyon, Uterus Dinamik gibi Batın MRG Çekim Protokollerini içerir.

Meme Görüntüleme

Bu kurs, Radyoloji uzmanları, Teknisyenleri, Teknikerleri ve diğer tıp profesyonellerinin katılımı için uygun olup, meme görüntülemede kullanılan standart güncel uygulamalar ve çağdaş MR teknikleri hakkında bilgi paylaşımını hedeflemektedir.

Meme kursu, birden fazla teorik sunu ve uygulama pratiğinden oluşmaktadır. Katılımcıların gerçek hastalar üzerinde yapılacak olan klinik uygulamalara bizzat katılmaları ve güncel teknikleri bizzat kullanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla, her seviyedeki katılımcının kendine ait birşeyler bulacağı ve / veya uygulamada kullanabileceği teknikler hakkında daha doğru ve detaylı bilgiye sahip olabileceği geniş içerikli bir eğitim programıdır.

Kardiak MR eğitimlerinde;

Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Yerinde BT Eğitimleri

Düzey I Yerinde BT Eğitimi

Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Düzey II Yerinde BT Eğitimi

Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Yerinde İleri Düzey BT Eğitimlerimiz

İleri düzey BT Eğitim programlarımız özel kurslar olup, standart BT kullanımı konularında belirli bir tecrübe edinmiş olan radyoloji profesyonelleri için tasarlanmışlardır. Bu kurslarımızdan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

Yerinde İleri Düzey BT Görüntüleme Kurslarımız

BT Perfüzyon: Kullanıcılara BT Perfüzyon teknikleri ve klinik uygulamaları hakkında teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

BT Kolonoskopi: Kullanıcılara BT Kolonoskopi teknikleri ve klinik uygulamaları hakkında teorik veuygulamalı eğitimler verilmektedir. Çekim sonrası görüntü işleme prosedürleri hakkında ilgili personele iş istasyonunda kullanıcı eğitimi verilir.

BT Kardiak: Kullanıcılara en az 64 detektörlü Multi-Slice BT cihazı üzerinde, Kardiak BT teknikleri, hasta hazırlığı, uygulama prosedürleri, çekim sonrası işlemler ve Kardiak BT’nin klinik uygulamalardaki yeri hakkında teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

BT Angiografi: Kullanıcılara BT ile yapılabilecek tüm kontrastlı BT Anjio (BTA) teknikleri hakkında ugulama eğitimini içerir. Tercihen yüksek detektörlü Multi-Slice BT cihazları üzerinde eğitim verilmektedir.

İleri BT Görüntüleme kurslarımız özel taleple açılmakta ve eğitim süreleri 2-5 gün arasında değişmektedir.

Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçiniz.